2007, നവംബർ 30, വെള്ളിയാഴ്‌ച

വീണ്ടും എഴുതാന്‍ തുടങ്ങി ...തമാശയല്ല ഇത്തവണ സീരിയസ് ആണ്

വീണ്ടും ബ്ലോഗില്‍ സജീവമായി തുടങി. ഇനി മുതല്‍ ആഴ്ചയില്‍ ഒരു ബ്ലോഗ് കാണും . രണ്ടു ബ്ലോഗും കൂടി ആരംഭിക്കാന്‍ തുടങുകയാ . ഒന്നു ഫോട്ടോ ബ്ലോഗ് പിന്നൊന്നു നുറുങുകള്‍ . നമ്മള്‍ കേട്ടു മറന്ന തമാശകള്‍ , ഈമെയിലില്‍ കൂടി വരുന്ന നുറുങുകള്‍ ..എല്ലാം കോര്‍ത്തിണക്കി ഒരു ബ്ലോഗ് .